Catalogue

Various Reefer parts

03033
Drain Tube

Pvc

03035
Kazoo Ø 40 mm
03069
kazoo Ø 32,5 mm
03006
Drainpipe assembly

MCI7814200

03012
Drainplug
03047
Drainplug 31x26
03043
Stud

Pvc

03039
T-clip aluminium 75 mm
03040
T-clip aluminium 90 mm
03020
Crossmember 100 mm

Aluminium

03064
Crossmember 124 mm

Aluminium

03065
Doorledge CIMC

Pvc l = approx. 191 cm

03053
Doorledge CICM

Pvc l = approx. 212 cm

03067 03068
T-floor repair kit

Aluminium

03024
Door frame profile CIMC

Pvc